Emotionele ontwikkeling

De sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling van het kind zijn niet los van elkaar te zien. Emotionele ervaringen krijgen betekenis door de interactie met anderen. Door het uiten van emoties komen kinderen op voor hun sociale belangen.
 
Hiermee wordt bedoeld dat een kind invloed kan uitoefenen op een situatie door bijvoorbeeld zijn gevoel van woede op een bepaalde manier te uiten. Men spreekt over 'normaal' sociaal en emotioneel functioneren, wanneer een kind effectief en flexibel met mogelijkheden en moeilijkheden van zijn omgeving kan omgaan. Lees alles over de emotionele ontwikkeling op www.kijkopontwikkeling.nl
 

Verloop  emotionele ontwikkeling

Zo wordt bij een normale ontwikkeling al tijdens de eerste twee jaar tekenen van begrip van emoties gezien. Baby's zijn bij negen maanden al in staat om het verband te zien tussen de emotionele expressie van een ander  en het gedrag van deze persoon.
 
Kinderen kunnen vanaf twee jaar al adequate uitspraken doen over eigen en andermans emoties. Bijvoorbeeld het juist kunnen benoemen of iemand boos of blij is. Vanaf het derde jaar leggen kinderen verbanden tussen gevoelens en externe of situationele factoren. Zij weten dat iemand blij wordt bij het krijgen van een cadeautje en bijvoorbeeld verdrietig is als een huisdier overlijdt.
 
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer onderscheid zij kunnen maken tussen verschillende vormen van emoties. Kinderen van twee vinden benoemen alle negatieve ervaringen als 'niet leuk', een paar jaar later zijn zij in staat onderscheid te maken tussen verschillende negatieve emoties zoals boosheid en verdriet. 
 

Basisemoties, zelfbewustzijn en zelfregulatie emoties

 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

 
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen